Statuss:
Noslēdzies
foto

Valsts vides dienesta (VVD) darbinieki, īstenojot LVAF finansēto projektu „Atvedīsim labāko pieredzi uz Latviju”, no šī gada 11. līdz 15. jūnijam apmeklēja Austrijas Federālo vides aģentūru, kā arī uzņēmumus, kas nodarbojas ar atkritumu apsaimniekošanu Austrijā.

Brauciena laikā VVD darbinieki tika iepazīstināti ar Austrijas Federālās vides aģentūras darbības mērķi un noteiktajiem uzdevumiem, Vīnes atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, sadzīves un bīstamo atkritumu apsaimniekošanu, likumisko ietvaru saistībā ar atkritumu apsaimniekošanu Austrijā, kontroles pasākumiem, nodokļu politiku Vīnē.

Tika apmeklēti arī uzņēmumi, kas nodarbojas ar atkritumu apsaimniekošanu. Kompānijai “Tandler 48” -Vīnē atrodas 60 nolietoto preču pieņemšanas vietas, kur iespējams atstāt dažāda veida mantas, kas tālāk tiek nogādātas uz Tandler 48 veikalu. Iedzīvotāji par draudzīgām cenām, šajā veikalā tās var iegādāties.

VVD pārstāvji pabija arī Komposta rūpnīcu (Composting plant Lobau), kas ir viens no lielākajiem šāda profila uzņēmumiem Eiropā.

Vīnē atrodas trīs sadedzināšanas iekārtu kompleksi – Flötzersteig, Spittelau and Pfaffenau. VVD darbinieki apmeklēja Atkritumu sadedzināšanas iekārtu MVA Pfaffenau. Vīnes pilsētā kopš 2008. gada darbojas viens no Eiropā modernākajiem sadedzināšanas iekārtu un biogāzes kompleksiem MVA Pfaffenau. Biogāzes iekārtās tiek pārstrādāti pārtikas atkritumi, bet cietie atkritumi tiek novirzīti uz sadedzināšanas iekārtām.

Diskusijās ar Austrijas vides aģentūras pārstāvjiem tika pārrunāti atkritumu apsaimniekošanas jautājumi abās valstīs, vienlaicīgi, tika veicināts starpvalstu savstarpējais dialogs, lai nākotnē efektīvāk varētu sadarboties jautājumu, kas skar atkritumu apsaimniekošanas jomu, risināšanā.