Statuss:
Noslēdzies
foto

Iepazīstot HES darbību Čehijā, paaugstina darbinieku kompetenci

Valsts vides dienesta (VVD) Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes (RVP) un Madonas RVP darbinieki, realizējot LVAFA projekta Nr. 1-08/3/2017 „Efektīva iestādes darba pamats – kompetents darbinieks” paredzētos mērķus, apmeklēja Čehijas Republiku. Vides inspektoriem un ekspertiem tika noorganizēta iespēja iepazīties ar HES (HES kaskāde Berouna pilsētā, uz Beraounka upes) darbību Čehijas Republikā, kā arī tika iegūta informācija par pazemes ūdeņu (t.sk. minerālūdeņu) ieguves procesu, apsaimniekošanas praksi un nozīmi tautsaimniecības attīstībā.

HES apmeklējumu laikā tika pārrunāti sekojoši jautājumi:

  • hidroelektrostaciju (HES) darbība un to ietekme uz ūdens/dabas resursiem un apkārtējo vidi Čehijā;
  • Dabas resursu nodokļa (DRN) administrēšana Čehijā;
  • hidrotehnisko būvju renovācijas darbi un jauna būvniecība. Piesārņojuma uzkrāšanās ūdenskrātuvē, ledus sastrēgumu veidošanās, applūdināšana augšpus aizsprosta un ūdensteces izsīkšana lejpusē, ūdenslīmeņa periodiskas svārstības, zivju migrācijas ceļu nosprostošana un to traumēšana turbīnās, zivju ceļu izbūves nepieciešamība, labākie tehniskie risinājumi, kā arī ainavas degradācija;
  • pazemes ūdeņu, tai skaitā minerālūdeņu, aizsardzība un apsaimniekošana;
  • komunikācija ar vietējiem iedzīvotājiem.

VVD darbinieki un Čehijas puses pārstāvji dalījās pieredzē par atļauju izsniegšanas procesu, kontroles pasākumiem.

Vienlaicīgi, tika veicināts starpvalstu savstarpējais dialogs, lai nākotnē varētu komunicēt par jautājumiem, kas skar HES un ūdens resursu izmantošanu.