Statuss:
Noslēdzies
foto

Inčukalna gudrona dīķa apsargāšanai VVD noslēdz jaunu līgumu

2017.gada 7.oktobrī noslēdzās līdzšinējais apsardzes pakalpojuma līgums ar SIA “RD Consult”, vienlaikus pabeidzot Latvijas vides aizsardzības fonda finansētā projekta „Inčukalna Dienvidu gudrona dīķa teritorijas apsargāšana” īstenošanu. Šī projekta ietvaros tika sasniegts mērķis - nodrošināt iežogotās Dienvidu sērskābā gudrona dīķa teritorijas (turpmāk – Teritorija) sertificēta apsardzes uzņēmuma fiziskās apsardzes pakalpojumu, lai apsargātu Teritorijā esošo infrastruktūru, kā arī novērstu iespējamos draudus cilvēka un vides veselībai.

2017.gada 4.augustā Valsts vides dienests (turpmāk – VVD) iesniedza projekta iesniegumu valsts budžeta apakšprogrammā „Nozares vides projekti” 2017.gadam izsludinātajā konkursā, un 2017.gada 31.augustā Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas (turpmāk – LVAFA) padome nolēma atbalstīt projektu „Inčukalna Dienvidu gudrona dīķa teritorijas fiziskā apsargāšana” (turpmāk – Projekts). 2017.gada 27.septembrī starp VVD un LVAFA parakstīta Vienošanās par Projekta īstenošanu.

2017.gada 21.septembrī VVD izsludināja iepirkumu un 2017.gada 6.oktobrī noslēdza apsardzes pakalpojuma līgumu Nr. VVD/CS/2017/81/LVAF ar SIA „SARGS 36”, lai nodrošinātu Dienvidu gudrona dīķa teritorijas apsardzi.

Projekta un līguma ietvaros tiek veiktas šādas aktivitātes:

  • patstāvīgi 24 stundas diennaktī nodrošināts 1 (viens) stacionārais fiziskās apsardzes postenis;
  • kontrolētas un rakstiski atzīmētas apsardzes žurnālā Teritorijā ienākošās un izejošās personas, iebraucošā un izbraucošā transporta kustība, kā arī materiālo vērtību izvešana (iznešana) un ievešana (ienešana);
  • veikta regulāra Teritorijas perimetra apgaita/apskate dežūras laikā;
  • pasūtītājs (Valsts vides dienests) tiek informēts par jebkuriem notikumiem Teritorijā, kas neatbilst aprakstam un noteikumiem;
  • nodrošināts, ka trauksmes signāla izziņošanas gadījumā, Teritorijā operatīvi ierodas apsardzes mobilā grupa, kā arī Valsts policijas darbinieki, lai novērstu iespējamos pārkāpumus un fiksētu trešo personu radīto kaitējumu.

Projekta realizācijas termiņš ir 2017.gada 31. decembris.