Statuss:
Noslēdzies
foto

Pabeigts projekts „Inčukalna Dienvidu gudrona dīķa teritorijas fiziskā apsargāšana”

2017. gada 31. decembrī Valsts vides dienests pabeidza Latvijas vides aizsardzības fonda līdzfinansētā projekta „Inčukalna Dienvidu gudrona dīķa teritorijas fiziskā apsargāšana” (reģ. Nr. 1-08/293/2017) īstenošanu. Fiziskās apsardzes pakalpojumu nodrošināja licencēts apsardzes uzņēmums SIA „SARGS 36” atbilstoši 2017.gada 6.oktobrī noslēgtā apsardzes pakalpojuma līguma nosacījumiem.

Projekta ietvaros tika sasniegts mērķis – nodrošināt iežogotās Dienvidu dīķa teritorijas sertificēta apsardzes uzņēmuma fiziskās apsardzes pakalpojumu, lai apsargātu Inčukalna Dienvidu gudrona dīķa teritorijā esošo infrastruktūru, kā arī novērstu iespējamos draudus cilvēka un vides veselībai. Projekta ietvaros tika nodrošināts 1 stacionārs fiziskās apsardzes postenis 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā laika periodā no 2017. gada 7.oktobra līdz 31.decembrim.