Statuss:
Noslēdzies
foto

VVD ir uzsācis projekta „Inčukalna sērskābā gudrona Dienvidu dīķa pārklājuma uzturēšana” īstenošanu

2017.gada 20.oktobrī Valsts vides dienests (VVD) iesniedza projekta iesniegumu valsts budžeta apakšprogrammā „Nozares vides projekti” 2017.gadam izsludinātajā konkursā, un 2017.gada 10.novembrī Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas (LVAFA) padome nolēma atbalstīt projektu „Inčukalna sērskābā gudrona Dienvidu dīķa pārklājuma uzturēšana”. 2017.gada 22.novembrī starp VVD un LVAFA parakstīta vienošanās par projekta īstenošanu.

Projekta mērķis ir nodrošināt uz Inčukalna sērskābā gudrona Dienvidu dīķa esošā ūdensnecaurlaidīgā pagaidu pārklājuma uzturēšanu, lai nodrošinātu Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābā gudrona dīķi” sanācija” ietvaros radīto vērtību saglabāšanu, novērstu papildus piesārņojuma rašanās risku un iespējamos draudus cilvēka veselībai un videi.

Projekta ietvaros līdz 2017. gada 31.decembrim paredzēts veikt nokrišņu ūdens virs pagaidu pārklājuma laboratoriskās analīzes, lai pārliecinātos, ka ūdens ir nepiesārņots, veikt nokrišņu ūdens virs pagaidu pārklājuma atsūknēšanu, lai izvairītos no pagaidu pārklājuma un Dienvidu gudrona dīķa aizsargvaļņa bojājuma riskiem palielinātā nokrišņu ūdens apjoma dēļ, un nodrošināt pagaidu pārklājumā izveidotā cauruma paraugu noņemšanai aizmetināšanu, lai preventīvi novērstu virs pagaidu pārklājuma esošā nokrišņu ūdens un sērskābā gudrona sajaukšanos.