Statuss:
Noslēdzies
foto

Valsts vides dienests (turpmāk – VVD) īsteno projektu “Zvejas kontroles aprīkojuma un inspektoru kvalifikācijas pilnveidošana” Nr. 17-00-F03601-000003, kas tiek finansēts no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) saskaņā ar plānoto darbību ieguldījumu Eiropas Komisijas noteiktajās Eiropas Savienības prioritātēs noteikumu izpildes un kontroles politikas jomā atbilstoši Rīcības programmai Zivsaimniecības attīstībai 2014. - 2020. gadam.

Projekta īstenošanas periods: 01.10.2017. - 15.02.2019.

Projekta mērķis: Uzlabot jūras zvejas kontroli, modernizējot zvejas kontroles aprīkojumu un pilnveidojot inspektoru kvalifikāciju.

Projekts “Zvejas kontroles aprīkojuma un inspektoru kvalifikācijas pilnveidošana” ietver trīs pasākumus, kas tiek īstenoti trīs posmos:

  1. Zvejas pārraudzības centra datortehnikas nodrošinājuma pilnveidošana un VMS sistēmas stabilitātes un kapacitātes paaugstināšana;

  2. Jaunāko tehnoloģiju iegāde zvejas kontroles procesa fiksēšanai un izmantošanai zvejas kuģu inspekcijā;

  3. Zvejas kontrolē iesaistītā personāla apmācība un pieredzes apmaiņa.

 

Projekta I posms (01.10.2017. – 30.11.2017.)

Projekta pirmajā posmā tika veikta digitālā pārnēsājamā LED projektora, VMS monitoringa centra stacionāras darba stacijas ar 2 monitoriem, krāsaino multicentru un digitālo skārienjūtīgo ekrānu un cieto disku VMS sistēmas rezerves un vēsturisko datu glabāšanai iegāde, kas pilnveido zvejas pārraudzības centru un nodrošina VMS sistēmas stabilitāti. Tika iegādāti arī paaugstinātas izturības portatīvie datori, kas ļaus pilnveidot inspektoru darbu ārkārtas apstākļos zvejas kuģu pārbaužu laikā jūrā. Projekta pirmajā posmā desmit VVD inspektori piedalījās pieredzes apmaiņas seminārā ar Lietuvas un Igaunijas zvejas kontroles institūcijām.

Projekta II posms (30.11.2017. – 30.11.2018.)

Projekta otrajā posmā tika iegādātas 10 portatīvās drukāšanas iekārtas ar pašlīmējoša marķējuma drukāšanas iespējām, tādejādi nodrošinot iespēju pievienot zvejas produktu iepakojumam inspektoru atzīmes par zvejas produktu marķējuma kontroli, kā arī pēc pārejas uz elektronisko inspekciju ziņojumu aprites sistēmu, sagatavot inspekcijas ziņojuma izdruku pārbaudes vietā. Projekta laikā tika iegādātas 25 GoPro kameras, kas nodrošinās inspekcijas fiksēšanas iespējas un 5 termokameras, kas nodrošinās objektu novērošanu diennakts tumšajā laikā, palielinot pārkāpuma atklāšanas iespējas un spēju atklāt slēptas telpas uz zvejas kuģiem, kas tiek ierīkotas nelegālu lomu slēpšanai. Projekta otrajā posmā zvejas kontroles inspektori un pārraudzības personāls ņēma dalību: Eiropas Zvejas kontroles aģentūras (EZKA) rīkotajās Baltijas jūras inspektoru apmācībās- divās apmācībās par nelegālās, nereģistrētās un neregulētās (NNN) zvejas kontroli un Ziemeļaustrumu Atlantijas zvejniecības komisijas (NEAFC) inspektoru apmācībās. Kā arī zvejas kontroles inspektori piedalījās divās kontroles misijās Ziemeļrietumu Atlantijas zvejniecības organizācijas (NAFO) un NEAFC regulējošajās zonās.

 

 

Projekta III posmā (30.11.2018.-15.02.2019.) plānotais

Projekta trešajā noslēdzošajā posmā pārraudzības personālam paredzētas EZKA rīkotās apmācības ekspertiem par nelegālās, nereģistrētās un neregulētās (NNN) zvejas kontroli un EZKA NAFO inspektoru apmācības, kurās būs iespēja pilnveidot zvejas kontroles inspektoriem zināšanas un iemaņas, kas nepieciešamas piedaloties NAFO kontroles misijās.

 

Kontaktpersona: Ieva Ivaņinoka – VVD Zvejas kontroles departamenta projektu vadītāja, ieva.ivaninoka@vvd.gov.lv