Statuss:
Noslēdzies
foto

Valsts vides dienests (turpmāk – VVD) īsteno projektu “Zvejas kontroles personāla apmācība un aprīkojuma iegāde” Nr. 18-00-F03601-000001, kas tiek finansēts no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) saskaņā ar plānoto darbību ieguldījumu Eiropas Komisijas noteiktajās Eiropas Savienības prioritātēs noteikumu izpildes un kontroles politikas jomā atbilstoši Rīcības programmai Zivsaimniecības attīstībai 2014. - 2020. gadam.

Projekta īstenošanas periods: 01.09.2018.- 09.12.2019..

Projekta mērķis: Zvejas kontroles personāla kvalifikācijas un aprīkojuma pilnveidošana.

Projekts “Zvejas kontroles personāla apmācība un aprīkojuma iegāde” ietver trīs pasākumus, kas tiek īstenoti divos posmos:

  1. Ar zvejas kontroli saistīta aprīkojuma iegāde;

  2. Zvejas kontroles personāla kvalifikācijas celšana;

  3. Baltijas jūras kopīgā resursu izmantošanas plāna (Joint Deployment Plan- JDP) īstenošana.

 

Projekta I posms (01.09.2018.-10.12.2018.)

Projekta pirmajā posmā 30 VVD jūras zvejas kontroles inspektori un speciālisti ar praktisko uzdevumu palīdzību uzlaboja zināšanas un iemaņas seminārā “Zvejas kontrole un zvejas produktu izsekojamība”. Projektā tika arī realizēta inspektoru pieredzes apmaiņa ar Baltijas valstu inspektoriem Rīgā, kur Latvijas, Igaunijas un Lietuvas zvejas kontroles inspektori un speciālisti apmainījās ar pieredzi zvejas produktu izsekojamībā un vienojās par turpmāko sadarbību.

Projekta II (10.12.2018. – 09.12.2019.) posmā plānotais

Projekta otrajā posmā plānots iegādāties jaunu zvejas kontroles aprīkojumu - svarus un svaru indikatorus, termokameras un zivju šķirošanas galdus. Zvejas kontroles inspektoriem un pārraudzības personālam būs iespēja projekta ietvaros piedalīties divās kontroles misijās - Ziemeļrietumu Atlantijas zvejniecības organizācijas (NAFO) un Ziemeļaustrumu Atlantijas zvejniecības komisijas (NEAFC) regulējošajās zonās, piecās Eiropas Zvejas kontroles aģentūras (EZKA) apmācībās un mācību semināros, divos pieredzes apmaiņas braucienos un seminārā par zvejas kontroli un zvejas produktu izsekojamību. Kā arī tiks īstenots Baltijas jūras kopīgā resursu izmantošanas plāns (JDP), veicot inspekcijas jūrā ar inspekcijas kuģi “Mare” un kampaņas inspekcijas Baltijas jūras ostās.

Kontaktpersona: Ieva Ivaņinoka – VVD Zvejas kontroles departamenta projektu vadītāja, ieva.ivaninoka@vvd.gov.lv