Statuss:
Noslēdzies
foto

Sācies jau trešais seminārs VVD darbiniekiem par aktualitātēm ķīmisko vielu pārvaldībā

Projekts “Kapacitātes stiprināšana ķīmisko vielu pārvaldībā”, ko finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds (LVAF), ir uzņēmis apgriezienus: no 21. līdz 23. maijam Rīgā notiek jau trešais no semināru cikla. Šoreiz apskatāmā tēma - “VVD loma un vieta ķīmisko vielu un maisījumu lietošanas uzraudzībā”.

Lai precizētu VVD atbildību un iezīmētu būtiskākos aspektus par šo jautājumu, seminārā ar priekšlasījumiem piedalīsies Veselības inspekcijas, Patērētāju tiesību aizsardzības centra, Muitas un Valsts darba inspekcijas speciālisti. Semināra uzdevums ir konkretizēt Valsts vides dienesta un citu ķīmisko vielu un maisījumu lietošanas uzraudzībā iesaistīto iestāžu kompetences robežas. Dalībnieki izstrādās piedāvājumus, kā mazināt administratīvo slogu komersantiem, lai panāktu, ka kontrolējošās institūcijas nedublē pārbaudes uzņēmumos. Tādējādi samazinātos gan kontrolei nepieciešamais laiks, gan netiktu pieprasīts uzņēmumam atkārtoti atskaitīties par darbībām, par ko tas ir sniedzis informāciju jau citai kontrolējošai iestādei.  Projekta īstenotāji vēlas, lai no ķīmisko vielu pārvaldības šis princips pārceltos uz valsts uzraudzību kopumā.

Arī šajā seminārā VVD inspektori no visām reģionālajām vides pārvaldēm teorētiski izdiskutētos jautājumus nekavējoties pārbaudīs praksē, veicot tematiskās pārbaudes četros Rīgas uzņemumos, kas savā ražošanā lieto vai ražo ķīmiskās vielas un maisījumus.