Statuss:
Noslēdzies
foto

Noslēdzies Latvijas vides fonda (LVAF) atbalstītā projekta “Kapacitātes stiprināšana ķīmisko vielu pārvaldībai” semināru cikls. Noslēguma seminārā, par kura mājvietu bija izvēlēta Liepāja, Valsts vides dienesta (VVD) darbinieki pilnveidoja savas zināšanas un prasmes par to, kā praktiski rīkoties situācijās, kad jāpārliecinās par ķīmisko vielu, maisījumu identitāti. Aizvadītajā gadā tika apgūta paraugu noņemšanas prasme, tagad seminārā uzmanība tika pievērsta tam, kā rīkoties ar iegūtajiem paraugiem, cik operatīvi ir iespējams tos nogādāt laboratorijā un cik plašas ir laboratoriju iespējas, kā iegūt iespējami pilnvērtīgākus rezultātus.

Ja iepriekšējā seminārā dalībnieki pievērsās sadarbībai ar citām mūsu valsts iestādēm, kas iesaistītas ķīmisko vielu izmantošanas uzraudzībā, tad Liepājas seminārā uzmanība tika veltīta pārrobežu sadarbībai: Eiropas ķimikāliju aģentūras (ECHA) Foruma pārstāve Kristīne Kazerovska sniedza plašu ieskatu gan par aģentūras darbību, gan īstenotajiem projektiem, gan iespējām, kā vides speciālistiem izmantot ECHA piedāvāto palīdzību ķīmisko vielu pārvaldībā.

Kaut gan semināru cikls ir beidzies, projekta īstenošana turpinās. Šim turpinājumam tika veltīta Liepājas semināra praktiskā darba daļa – apkopojot projektā gūto pieredzi un atziņas, dalībnieki pilnveidoja ķīmisko vielu kontroles formu. Līdz rudenim tiks izstrādāts VVD ceļvedis ķīmisko vielu pārvaldībā. Tā mērķis - palīdzēt vieglāk orientēties informācijas klāstā.