Statuss:
Noslēdzies
foto

Noslēdzies pirmais no semināru cikla “Kapacitātes stiprināšana ķīmisko vielu pārvaldībai” četriem semināriem

Projekta “Kapacitātes stiprināšana ķīmisko vielu pārvaldībai”  pirmajā seminārā, ko Valsts vides dienests (VVD) rīko ar Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu, VVD vides inspektorus un ekspertus ar Latvijas Republikas uzņemtajām saistībām pret Eiropas un pasaules sabiedrību iepazīstināja Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) Vides aizsardzības departamenta piesārņojuma novēršanas nodaļas vecākā eksperte Dr. Chem Judīte Dipāne. VVD uzdevumus precizēja VVD Uzraudzības departamenta direktore Inese Kurmahere, Baltijas vides foruma projektu vadītājs Valters Toropovs iepazīstināja auditoriju ar stāstījumu par ķīmisko vielu lietošanas un kontroles vājajām vietām. VVD Jelgavas reģionālā vides pārvaldes  (RVP) direktora vietniece, atļauju daļas vadītāja Jolanta Ližus aktualizēja jautājumu – ko un cik daudz attiecībā uz ķīmiskajām vielām ir jāiekļauj atļaujās piesārņojošās darbības veikšanai.

Jāuzsver, ka projektam ir multifunkcionāls raksturs, jo tā ietvaros tiek īstenots arī princips “Konsultē vispirms”, kam pievienojies VVD. Tas nozīmē, ka projekta ietvaros veiktajās pārbaudēs konstatētās neatbilstības, ja tās nerada tiešus draudus apkārtējai videi un cilvēku veselībai, netiek administratīvi sodītas, bet uzņēmuma tiek doti ieteikumi nepilnību novēršanai.

Praktizējoties dalībnieki veica īstas (nevis simulētas, kā ierasts semināros) tematiskās pārbaudes par ķīmisko vielu un maisījumu lietošanu. VVD ir pateicīgs par atbalstu un atsaucību AS “Cēsu alus”, SIA “AGA”, SIA “Green Line Service” un SIA “VALPRO”. Uzņēmumos pārbaudes veica vides inspektori no dažādiem Latvijas reģioniem, tādējādi tika veicināta vienotas pieejas nostiprināšana, par kuras neesamību nereti sūdzas uzņēmumi, kuru struktūrvienības ir izvietotas visā valsts teritorijā.