Statuss:
Noslēdzies
foto

Ķīmisko vielu pārvaldībai veltītā seminārā apzina jomu regulējošos ES un Latvijas likumdošanas aspektus

Turpinot LVAF atbalstīto projektu “Kompetences celšana ķīmisko vielu pārvaldībai”, no 7. līdz 9. maijam Jelgavā notika jau otrais seminārs. Šī semināra trīs dienas bija veltītas tēmai “ES un Latvijas likumdošanas par darbību ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem aktualitātes”.

Ņemot vērā, ka tuvojas 2018. gada 31. maijs, pēc kura visām ķīmiskajām vielām, kuras saražo vai importē vairāk nekā vienu tonnu, ir jābūt reģistrētām, Valsts vides dienesta speciālistiem ir svarīgi pārzināt un izprast nianses REACH 2018 kontekstā. Seminārā Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra, kas ir Latvijas kompetentā iestāde attiecībā uz ķīmiskajām vielām un maisījumiem, speciālisti informēja vides inspektorus un reģionālo vides pārvalžu ekspertus par būtiskākajām izmaiņām, kam jāpievērš uzmanība ikdienas darbā. Tika turpināta no šī cikla semināriem pirmajā aizsāktā tēma par aizstājamo un ierobežojamo vielu licencēšanu, aizliegšanu. Šajā reizē jautājumu analizējām no juridiskā viedokļa. Tika aktualizēti jautājumi par prasībām Drošības datu lapās, ķīmisko vielu marķējumiem.

Nācās konstatēt, ka diezgan sarežģīta situācija ne tikai Latvijā, bet visā Eiropā ir ar korektu, prasībām atbilstošu Drošības datu lapu pieejamību. Veicot kontroles uzņēmumos, vides inspektori ne vienmēr var saskarties ar labo praksi. SIA “Kompetences centrs” valdes locekle Ieva Vanaga sniedza paplašinātu skatījumu par Drošības datu lapās nepieciešamo informāciju un tās atspoguļošanas prasībām.

Seminārs turpināja vēl vienu jau Valmieras seminārā uzsākto tēmu – kādai un cik detalizētai jābūt informācijai, ko iekļauj piesārņojošo darbību atļaujās. Šoreiz valsts vides speciālistiem bija iespēja iepazīties ar komersantu viedokli, ko pauda Estonian, Latvian & Lithuanian Environment, SIA projektu vadītāja Evija Skrastiņa.

Seminārā neizpalika arī būtiskā šī projekta semināru sastāvdaļa – kontroles uzņēmumos, kuru pārstāvji piedalījās arī semināra teorētiskajā jeb pievienotās vērtības daļā. Šoreiz uzņēmumi, kas bija gatavi uzņemt lielāku inspektoru skaitu, kā ierasts pārbaudēs, bija SIA “Poliurs” Ozolniekos, SIA “Tenachem” un SIA “Tenapors” Dobelē, SIA “SFM Latvia” Jelgavā.