Statuss:
Noslēdzies
foto

Seminārā apgūs jaunāko notekūdeņu apsaimniekošanas kontrolē

 7. un 8. septembrī Valsts vides dienesta (VVD) Daugavpils reģionālā vides pārvalde (RVP) rīko semināru “Kompetences celšana notekūdeņu apsaimniekošanas jomā”.

Uzklausot pieaicinātos notekūdeņu attīrīšanas iekārtu projektēšanas sertificētos speciālistus, VVD reģionālo pārvalžu eksperti un inspektori gūs informāciju par jaunākajām notekūdeņu tehnoloģijām, iespējamiem tehnoloģiskiem  uzlabojumiem, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu uzlabošanas iespējām, ja tās nenodrošina atbilstošu notekūdeņu attīrīšanu. Tādējādi tiks paaugstināts  VVD darbinieku zināšanu līmenis un kompetence notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģijās, kas sekmēs notekūdeņu attrīšanas iekārtu kontroles kvalitātes uzlabošanu un nosacījumu izvirzīšanu piesārņojošo darbību atļaujās, lai samazinātu, pārvaldītu un novērstu neatbilstoši attīrīto notekūdeņu negatīvo ietekmi uz vidi.

Eksperti un citi speciālisti informēs par to, kāda ir neattīrītu vai neatbilstoši attīrīto notekūdeņu novadīšanas ietekme uz ūdens ekosistēmām un īpaši aizsargājamām dabas teritorijām.

Notiks arī praktiskās nodarbības. To laikā tiks apsekotas komunālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (SIA “Daugavpils ūdens”), kas nodrošina atbilstošu notekūdeņu  attīrīšanu, kā arī problemātiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Kastīres ciematā, kur tiek veikti notekūdeņu attīrīšanas iekārtas pārbūves darbi.

Seminārs tiek rīkots Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācijas finansētā projekta “Efektīva iestādes darba pamats - kompetents darbinieks” (reģ. Nr. 1-08/3/2017) specifiskā mērķa “Kompetences celšana notekūdeņu apsaimniekošanas jomā” ietvaros.