Statuss:
Noslēdzies
Latvijas vides aizsardzības fonda logo

Pasākuma mērķis ir ieviest principu "Konsultē vispirms!", izglītojot un informējot esošos  un potenciālo komersantus par normatīvo aktu prasībām un praksi vides jomā transportlīdzekļu remontdarbnīcu izveidei un darbībai.

Projekta uzdevumi

1. Informatīvi izglītojošo materiālu izstrāde - videofilma “Soli pa solim” par vides prasībām autotransportlīdzekļu remontdarbnīcu darbībai.

2. Digitālā izglītojoša materiāla izstrāde - e-buklets par vides prasībām autotransportlīdzekļu remontdarbnīcu darbībai.

3. Izstrādāt un iespiest izglītojošu materiālu - bukletu par vides prasībām autotransportlīdzekļu remontdarbnīcu darbībai

4. Organizēt informatīvos reģionālos seminārus (Kurzemē, Zemgalē, Rīgā, Vidzemē un Latgalē) autotransportlīdzekļu remontdarbnīcu esošajiem un potenciālajiem īpašniekiem, t.sk. nozares izglītības iestāžu audzēkņiem, studentiem par vides prasībām transportlīdzekļu remontdarbnīcu izveidei un darbībai

Projekta rezultāti

1. Izstrādāts un uzņemts informatīvi izglītojošais materiāls (līdz 20 min. garš) - videofilma “Soli pa solim” par vides prasībām autotransportlīdzekļu remontdarbnīcu darbībai.

2. Izstrādāts digitālais izglītojošais materiāls - e-buklets par vides prasībām autotransportlīdzekļu remontdarbnīcu darbībai

3. Nodrošināta izglītojoša materiāla - bukleta par vides prasībām autotransportlīdzekļu remontdarbnīcu darbībai iespiešana – 400 gab.

4. Organizēti 5 (pieci) reģionālie semināri, kuros  autotransportlīdzekļu remontdarbnīcu esošajiem un potenciālajiem īpašniekiem, t.sk. nozares izglītības iestāžu audzēkņiem, studentiem sniegta informācija par vides prasībām transportlīdzekļu remontdarbnīcu izveidei un darbībai – kopumā 300 dalībnieki.

Identifikācijas Nr. 1-08/121/2020

Īstenošanas laiks: 02.09.2020. – 30.12.2020.

Finanšu avots: Latvijas vides aizsardzības fonds

Kopējais finansējums: 25 000 EUR

Īstenošanas vieta: visa Latvija