Statuss:
Noslēdzies
Latvijas vides aizsardzības fonda logo

LVAF reģ. Nr. 1-08/45/2020

Īstenotājs Vides Fakti

Projekta mērķis

Mobilās lietotnes Vides SOS funkcionalitātes izvērtēšana, uzlabošana un papildināšana, tehniskās platformas atjaunināšana, sistēmas kodola uzlabošana, sistēmas integrācijas atjaunināšana un web lapas funkciju paplašināšana.

Projekta uzdevumi

1. Veikt lietotnes Vides SOS lietotāju aptauju, padziļinātas intervijas (ziņotāji, VVD darbinieki, reģistrētās lietotāju organizācijas) par lietotnes funkcionalitāti.

2. Apkopot un analizēt iegūtos aptaujas datus, izvērtēt priekšlikumus, potenciālos funkciju uzlabojumus un papildinājumus.

3. Tehniskās funkcionalitātes uzlabošana, papildināšana, tehniskās platformas atjaunināšana.

4. Uzlabojumu, papildinājumu un atjauninājumu testa režīms, kļūmju novēršana.

5. Lietotnes atjauninājuma ieviešana lietotājiem, kļūmju novēršana, pilnvērtīgas darbības nodrošināšana.

Projekta rezultāti

1. Veikta mobilās lietotnes funkcionālā un tehniskā izvērtēšana.

2. Būtiski uzlabota un tehniski atjaunināta mobilā lietotne Vides SOS, kas ļaus sabiedrībai, VVD un reģistrētajām organizācijām operatīvāk fiksēt un novērst pārkāpumus pret vidi.

3. Veicināta valsts un vides sabiedrisko organizāciju sadarbība, sabiedrības iesaiste pārkāpumu pret vidi fiksēšanā un novēršanā.

Visas aktivitātes īstenojamas līdz 2021. gada 30. septembrim.

Mobilās lietotnes “Vides SOS” atpazīstamība pieaug un iedzīvotāji aizvien aktīvāk izmanto iespēju šādā veidā informēt vides sargus par iespējamām nelikumībām pret vidi. VVD kopīgi ar pašvaldībām, AS “Latvijas Valsts meži”, SIA “Rīgas Meži”, Valsts augu aizsardzības dienestu un citām institūcijām koordinē un pārrauga konstatēto pārkāpumu novēršanu.

Skat. http://videssos.lv/