Norvēģijas finanšu instruments

Valsts vides dienests sadarbībā ar valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" īsteno projektu Nr. LV-CLIMATE-0006 “Piesārņoto vietu pārvaldības modeļa digitālā transformācija”, kas tiek līdzfinansēts no Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. - 2021. gada perioda programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” ietvaros.

Projekta īstenošanas periods: 10.03.2022. - 09.03.2024.

Projekta kopējais budžets: 1 100 000 EUR

Projekta mērķis ir izveidot piesārņoto vietu pārvaldības informācijas sistēmu, kas līdzšinējo piesārņoto vietu reģistrāciju un informācijas apriti dokumentu veidā aizstāj ar visaptverošu piesārņoto vietu informācijas un datu iesniegšanas, pārbaudes un akceptēšanas procesa digitalizāciju.

Plānotās aktivitātes ir:

 • pieredzes apmaiņa par Norvēģijas integrēto pārvaldības modeli/sistēmu reģistru;
 • integrētas piesārņoto vietu pārvaldības sistēmas izveide:

- piesārņoto vietu reģistra digitalizācija, tai skaitā informācijas un datu iesniegšanas, pārbaudes un pieņemšanas process;

- atvērto datu risinājumu izstrāde, nodrošinot sistēmu integrāciju ar citu valsts informācijas sistēmu datiem;

 • esošā piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistra izvērtēšana un aktualizācija:

- ģeoekoloģisko pētījumu ziņojumu inventarizācija Valsts ģeoloģijas fonda arhīvā;

- pētījumu pārskatos pieejamo datu izvērtēšana;

- piesārņoto vietu reģistra datu papildināšana.

Rezultāti:

 • izveidota digitalizēta piesārņoto vietu pārvaldības sistēma, attīstot piesārņoto vietu reģistra funkcionalitāti, transformējot to par piesārņoto vietu pārvaldības sistēmu (reģistrācija, izpēte, monitorings, sanācijas vadība, saziņa starp iesaistītajām pusēm) un nodrošinot sistēmas integrāciju ar citu valsts informācijas sistēmu datiem;
 • izstrādātas vadlīnijas/metodika piesārņotu vietu izvērtēšanai un iekļaušanai reģistrā;
 • aktualizēta informācija par vismaz 250 piesārņotām, potenciāli piesārņotām vietām (turpmāk - PPPV).

Ieguvumi:

 • efektīvāka un ātrāka informācijas aprite, mazāks administratīvais slogs kopumā, augsta piesārņoto vietu datu kvalitāte;
 • datubāzes attīstīšana par vispusīgu piesārņoto vietu informācijas uzkrāšanas sistēmu, pilnībā digitalizēts piesārņotu un potenciāli piesārņotu vietu pārvaldības process (piesārņotu vietu reģistrācija, izpētes un sanācijas dati, monitoringa informācija);
 • digitāli pieejama informācija par PPPV valsts iestādēm, pašvaldībām, licencētiem komersantiem, piemēram, ģeoekoloģisko (sanācijas) darbu veicējiem un sabiedrībai;
 • piesārņotu vietu izvērtēšanu veic atbilstoši kvalificēti un kompetenti vides nozares darbinieki saskaņā ar vienotu metodiku;
 • piesārņoto vietu datubāzē regulāri tiek aktualizēta informācija par piesārņotajām vietām.
sauklis