Statuss:
Noslēdzies

Valsts vides dienests sadarbībā ar Somijas Džona Nurminena fondu īstenoja projektu “Ilgtspējīga biogēnu pārvaldība biogāzes ražošanas procesā” Nr.CB842, kas tika finansēts no INTERREG Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas, saskaņā ar plānoto darbību ieguldījumu Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” un programmas mērķa 2. “Ilgtspējīga kopīgu resursu izmantošana” apakšmērķa 2.4. “Likvidētas/samazinātas barības vielu un toksīnu ieplūdes vietas Baltijas jūrā” sasniegšanā. Projekta īstenošanas periods: 01.03.2020. - 31.08.2022.

Projekta kopējais budžets: 1 349 411,72 EUR

Projekta vadošais partneris: Džona Nurminena fonds, Somija

Partneri: Valsts vides dienests, LV Latvijas Biogāzes asociācija, LV Dienvidrietumu Somijas ekonomiskās attīstības, transporta un vides centrs, Somija Somijas Biocikla un biogāzes asociācija, Somija Projekta kopējais mērķis - samazināt barības vielu noplūdi augsnē un ūdenstecēs visā biogāzes ražošanas procesa laikā kā arī veicināt barības vielu otrreizējo izmantošanu un pārstrādi. Projekta kopējie uzdevumi – izstrādāt uzlabotu normatīvo regulējumu, priekšlikumus un pamatnostādnes ilgtspējīgai biogēnu apsaimniekošanai biogāzes ražošanas procesā.

SB logo

Projekta “Ilgtspējīga biogāze” (saīsinātais nosaukums) ietvaros biogāzes sektoru pārstāvošās organizācijas kopā ar dažādām ieinteresētajām pusēm meklēja risinājumus, lai samazinātu barības vielu noplūdi visā biogāzes ražošanas ķēdē: no izejvielu apstrādes līdz ražošanai un ar barības vielām bagāta digestāta drošai izmantošanai.

Projektā, sadarbojoties biogāzes ražotājiem, uzraudzības iestādēm un politikas veidotājiem, ir apkopoti ieteikumi un labākā prakse biogāzes ražošanai. Papildu ir izstrādāti reģionālie barības vielu apsaimniekošanas plāni, izveidota valsts kvalitātes sistēma otrreizēji pārstrādājamiem mēslošanas līdzekļiem (Somijā) un stiprināta sadarbība ar iesaistītajām pusēm notekūdeņu dūņu izmantošanā. Projekta rezultātā izstrādātie materiāli skatāmi lejāk.

ES Interreg Centrālās Baltijas programmas finansēto projektu 2020.-2022. gadā īstenoja Džona Nurminena fonds (vadošais partneris), ELY centrs Somijas dienvidrietumiem, Somijas Biocikla un biogāzes asociācija, Latvijas Valsts vides dienests un Latvijas Biogāzes asociācija.

Projekta mājas lapa: www.sustainablebiogas.eu

Ilgtspējīga barības vielu  pārvaldība biogāzes ražošanā

 

Plašāk par projektu pielikumā: