Statuss:
Noslēdzies
foto

VVD ir pabeidzis ieviest  projektu „Projektu ieviešanas vienības veiktspējas stiprināšana”

2017.gada 29.septembrī Valsts vides dienests (turpmāk – VVD) ir pabeidzis projekta „Projektu ieviešanas vienības veiktspējas stiprināšana” īstenošanu, kura ietvaros VVD ir izpildījis visas projektā paredzētās aktivitātes un sasniedzis projekta rezultātus – iegādājies vienu datorprogrammas Microsoft Project Standard 2016 licenci un vienu datorprogrammas Autodesk AutoCAD licenci vienam datoram lietošanai ilgāk nekā vienu gadu, kā arī nodrošinājis viena darbinieka apmācības darbam ar datorprogrammu Autodesk AutoCAD (pamatkurss un padziļināts kurss).

Projekta mērķis ir sasniegts – ir veicināta VVD personāla, konkrētāk, projekta „Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābie gudrona dīķi” sanācijas darbi” vadītāju veiktspējas, kvalifikācijas un kompetences celšana un nodrošināta projekta vadība ar praktiski pielietojamiem instrumentiem (datorprogrammām) vides aizsardzības pasākumu īstenošanai un projekta „Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābie gudrona dīķi” sanācijas darbi” sekmīgai pabeigšanai.