Statuss:
Noslēdzies
foto

Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansēts projekts

Publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrāde un aprobācija”

Valsts vides dienests (VVD) piedalās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) īstenotā Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā “Publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrāde un aprobācija”, kura ietvaros VVD, Valsts kasē (VK), Nacionālā veselības dienestā (NVD), Būvniecības valsts kontroles birojā (BVKB) un Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijā (VDEĀVK) tiek veikta atsevišķu publisko pakalpojumu pārveide, lai nodrošinātu ātrāku, efektīvāku, uz klientu ērtībām vērstu pakalpojumu sniegšanu.

VVD šā projekta ietvaros no 2019. gada 23. janvāra līdz 2020. gada 17. jūnijam, pielietojot VARAM “Valsts pārvaldes pakalpojumu pārveides metodoloģiju” (apstiprināta 2020. gada 25. februārī Ministru Kabinetā), pārveidoja pakalpojumu “Zvejas atļaujas (licences) izsniegšana rūpnieciskai zvejai iekšējos ūdeņos”.

 

Saskaņā ar šobrīd vēl spēkā esošo kārtību, lai saņemtu zvejas atļauju (licenci) zvejai iekšējos vai piekrastes ūdeņos, klientam jādodas uz divām dažādām iestādēm – pašvaldību un VVD. Pakalpojuma pārveides mērķis bija samazināt apmeklējamo iestāžu skaitu līdz vienai iestādei.

 

Sagatavojot normatīvo aktu grozījumus, pakalpojuma pārveides rezultātā tika izmainīta zvejas atļauju (licenču) zvejai iekšējos un piekrastes ūdeņos izsniegšanas kārtība, lai klientam līdzšinējo divu iestāžu (pašvaldības un VVD) vietā turpmāk būtu jāvēršas tikai attiecīgajā pašvaldībā.

Rezultātā tika veikti grozījumi Zvejniecības likumā, kas stājās spēkā 2019. gada 20. novembrī, likuma 11. panta trešā daļa nosakot, ka no 2020. gada 1. janvāra zvejas atļaujas zvejai piekrastes un iekšējos ūdeņos izsniegs pašvaldības. Savukārt Zvejniecības likuma pārejas noteikumi noteica, ka grozījums šā likuma 11. pantā par trešās daļas izteikšanu jaunā redakcijā stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu. Savukārt Administratīvās atbildības likuma spēkā stāšanās tika atlikta uz sešiem mēnešiem, t.i. uz 2020. gada 1. jūliju.

Vienlaikus VVD sadarbībā ar Zemkopības ministriju, kuras pārziņā ir Latvijas zivsaimniecības kontroles un informācijas integrētā sistēma (LZIKIS), strādāja pie izmaiņu veikšanas LZIKIS un atbildīgo personu apmācības, lai sākot no šā gada jūlija, vienotā sistēmā visas pašvaldības varētu izsniegt zvejas licences un VVD būtu pieejama visa informācijas zvejas kontroles veikšanai. Projekts īstenots, sadarbojoties ar konsultantiem no SIA “Agile & Co”, kuri palīdzēja iestādēm analizēt situāciju un veikt nepieciešamās pārmaiņas.