Statuss:
Noslēdzies
foto

Rīgā tikās IMPEL Atkritumu klastera nacionālās kontaktpersonas

4. un 5.oktobrī Valsts vides dienests sadarbībā ar IMPEL* organizēja Atkritumu klastera nacionālo kontaktpersonu sanāksmi. Tajā tika diskutēts par iespējamajām atkritumu pārrobežu sūtījumu tendencēm saistībā ar Ķīnas atkritumu importa aizliegumu, kā arī citiem jautājumiem, kas saistīti ar Eiropas Parlamentu un Padomes Regulas (EK) Nr. 1013/2006 “par atkritumu sūtījumiem” prasību praktisku izpildi un kontroli. Sanāksmes dalībnieki apsprieda atbilstošas kontroles procedūras piemērošanu atkritumu sūtījumiem laboratorijas analīžu veikšanai, sūtījuma pareizu klasificēšanu un tā atbilstību preces vai atkritumu statusam, kā arī runāja par izaicinājumiem, ar kuriem saskaras tranzīta valstis nelikumīga atkritumu sūtījuma konstatēšanas gadījumā.   

Sanāksmes ietvaros tika apmeklēta AS "PET Baltija", kas ir vienīgā PET pārstrādes rūpnīca Latvijā un lielākā PET pārstrādes rūpnīca Baltijas valstīs. Ņemot vērā to, ka AS “PET Baltija” pārstrādā ne tikai Latvijā savāktos atkritumus, bet pārstrādei  ieved tos arī no citām valstīm, tika diskutēts par atkritumu pārrobežu sūtījumu regulējumu no atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu skatupunkta. 

Pasākumu finansiāli atbalstīja Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija un IMPEL.

 

*IMPEL (angl. European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law)- Eiropas Savienības tīkls vides tiesību aktu īstenošanai un ieviešanai (Vairāk informācijas par IMPEL pieejama www.impel.eu)