Statuss:
Noslēdzies
foto

Valsts budžeta programmas “Vides aizsardzības fonds” apakšprogrammas “Nozares vides projekti”  papildus kārtas projekti

Valsts vides dienests (turpmāk tekstā VVD) 2017. gada 7. augustā Latvijas vides aizsardzības fondā (turpmāk tekstā LVAF)  valsts budžeta programmas “Vides aizsardzības fonds” apakšprogrammas “Nozares vides projekti”  papildus kārtai iesniedza divus projektu pieteikumus, kuriem  ar 2017. gada 31. augusta LVAF padomes sēdes lēmumu tika piešķirts finansējums. 2017. gadā VVD ar LVAF piešķirto finansējumu papildus kārtai realizēs sekojošus projektus:

1/ “Vēsturiski piesārņotas vietas “Olaines šķidro bīstamo atkritumu izgāztuve” monitoringa tīkla atjaunošana” (1-08/294/2017)

piešķirtais finansējums – 56 900, 00 EUR;

2/ “Inčukalna dienvidu gudrona dīķa teritorijas fiziskā apsargāšana” (1-08/293/2017)

 piešķirtais finansējums – 15 488,00 EUR.