Statuss:
Noslēdzies
Latvijas vides aizsardzības fonda logo

LVAF reģ. Nr. 1-08/48/2020

Īstenotājs Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija

Projekta mērķis ir Pilnveidot Valsts informācijas sistēmas “Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistrs” funkcionalitāti un izglītot elektrisko un elektronisko ražotājus par vides prasībām.

Projekta uzdevumi

  1. Ieviest IT risinājumus Valsts informācijas sistēmā “Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistrs” atbilstoši sadarbībā ar Valsts vides dienestu izstrādātājām rekomendācijām;
  2. Izstrādāt lietošanas instrukcijas Valsts informācijas sistēmas “Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistrs” lietotājiem;
  3. Izveidot “Ceļa karti” elektrisko un elektronisko iekārtu ražotājiem par veicamajām darbībām ražotāja atbildības īstenošanā;
  4. Sagatavot aprakstu par elektrisko un elektronisko iekārtu identificēšanu atbilstoši vides normatīvajiem aktiem;
  5. Izveidot informatīvu kanālu, kurā pieejama informācija elektrisko un elektronisko iekārtu ražotājiem par viņu atbildību elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanā.

Ar šo projektu tiek turpināta sadarbība ar Valsts vides dienestu un nodrošināta pēctecība LETERA un Valsts vides dienesta realizētajam sadarbības projektam “Elektrisko un elektronisko iekārtu un bateriju vai akumulatoru atkritumu apsaimniekošanas uzraudzības sistēmas pilnveidošana”.

Projekta īstenošanas laiks: 2020. gada 1. augusts – 2021. gada 28. februāris.

Projekta rezultāti

Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija sadarbībā ar Valsts vides dienestu (VVD) izveidojusi instrumentu kopumu elektrisko un elektronisko iekārtu (EEI) ražotājiem https://e-atkritumi.lv/  - šeit vienkopus ērtā veidā pieejama visa informācija par EEI ražotāju atbildību šādu atkritumu apsaimniekošanā un vides prasībām.

https://e-atkritumi.lv/ pieejama arī:

Plašāk par projekta rezultātiem ŠEIT.