Statuss:
Noslēdzies
Latvijas vides aizsardzības fonda logo

Pasākuma mērķis ir nodrošināt Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra darbinieku kapacitātes stiprināšanu radiācijas drošības jautājumos, veicot apmācību radiācijas drošības jautājumos medicīnas jomā, un nodrošināt ar informatīvajiem materiāliem par radiācijas drošības jautājumiem dažādu nozaru speciālistus medicīnas un nemedicīnas jomā.

Projekta uzdevumi

1. Veikt VVD Radiācijas drošības centra darbinieku apmācības radiācijas drošības jautājumos medicīnas jomā.

2. Nodrošināt 8 (astoņu) informatīvo materiālu pavairošanu par radiācijas drošības jautājumiem dažādu nozaru speciālistiem medicīnas un nemedicīnas jomā.

Projekta rezultāti

1. Nodrošināta VVD Radiācijas drošības centra 10 darbinieku apmācība radiācijas drošības jautājumos medicīnas jomā.

2. Nodrošināta 8 (astoņu) informatīvo materiālu pavairošana par radiācijas drošības jautājumiem dažādu nozaru speciālistiem medicīnas un nemedicīnas jomā - kopumā 550 gab.

Identifikācijas Nr. 1-08/117/2020

Īstenošanas laiks: 01.10.2020. – 21.12.2020.

Finanšu avots: Latvijas vides aizsardzības fonds

Kopējais finansējums: 2 163 EUR

Īstenošanas vieta: visa Latvija