Statuss:
Noslēdzies
foto

VVD ir pabeidzis sanētās Olaines šķidro bīstamo atkritumu izgāztuves monitoringa tīkla atjaunošanu

2017.gada 4.augustā Valsts vides dienests (turpmāk – VVD) iesniedza projekta iesniegumu valsts budžeta apakšprogrammā „Nozares vides projekti” 2017.gadam izsludinātajā konkursā, un 2017.gada 31.augustā Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas (turpmāk – LVAFA) padome nolēma atbalstīt projektu „Vēsturiski piesārņotas vietas „Olaines šķidro bīstamo atkritumu izgāztuve” monitoringa tīkla atjaunošana”. 2017.gada 27.septembrī starp VVD un LVAFA parakstīta Vienošanās par Projekta īstenošanu.

2017.gada 15.decembrī VVD ir pabeidzis projekta „Vēsturiski piesārņotas vietas „Olaines šķidro bīstamo atkritumu izgāztuve” monitoringa tīkla atjaunošana” (Nr. 1-08/294/2017) īstenošanu, kura ietvaros VVD ir izpildījis visas projektā paredzētās aktivitātes un sasniedzis projekta rezultātus – veikta padziļināta izpēte un izstrādāta atskaite par veiktajiem darbiem, kā arī novērsti bojājumi 7 monitoringa urbumos un atjaunota monitoringa sistēma vēsturiski piesārņotā vietā „Olaines šķidro bīstamo atkritumu izgāztuve”.

Projekta mērķis ir sasniegts – ir atjaunots monitoringa urbumu tīkls sanētās vēsturiski piesārņotas vietas „Olaines šķidro bīstamo atkritumu izgāztuve” teritorijā, lai nodrošinātu kvalitatīvu vides datu iegūšanu, gruntsūdens stāvokļa kontroli un ierobežotu nesankcionētu darbību veikšanu.