Statuss:
Noslēdzies
foto

Vides dienesta darbinieki uzlabo veiktspēju zemes dzīļu izmantošanas jautājumos

18. oktobrī Valsts vides dienesta darbinieki seminārā – diskusijā apsprieda aktuālos jautājumus zemes dzīļu izmantošanas jomā, kuras skar gan vides inspektoru, gan reģionālo pārvalžu Atļauju daļu  ekspertu darba ikdienu un izriet no praktiskās pieredzes un normatīvo aktu prasību pielietojuma. 2016. gadā dienesta inspektori veica 534 pārbaudes zemes dzīļu izmantošanas un aizsardzības jomā, 2017.gadā rādītājs būs līdzīgs. Derīgo izrakteņu ieguve ir saistīta ar lieliem pašvaldību un valsts infrastruktūras projektiem, kuru īstenošana nepieciešama ekonomikas izaugsmei un valsts attīstībai. Bet šie resursi ir izsmeļami, tāpēc īpaša uzmanība jāpievērš to racionālai izmantošanai un Dabas resursu nodokļa nomaksas kontrolei. Resursu ieguves uzraudzībā svarīga loma ir bilances uzturēšanai un precīzai aktualizēšanai.

Klātesošie tika iepazīstināti ar interneta karti “Derīgo izrakteņu atradnes”, kuru veido VVD centrālās struktūras darbinieki, un jaunākās lāzerskenēšanas datiem par karjeriem, kuros inspektoriem bija būtiskas neskaidrības par ieguves apmēriem. To LVAF finansēta projekta ietvaros veica SIA” Terra Topo” speciālisti.