Statuss:
Īstenošanā
ejzf

Valsts vides dienests (turpmāk – VVD) īsteno projektu Nr. 21-00-F03601-000004 “VMS un FLUX servera modernizācija”, kas tiek finansēts no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) saskaņā ar plānoto darbību ieguldījumu Eiropas Komisijas noteiktajās Eiropas Savienības prioritātēs noteikumu izpildes un kontroles politikas jomā atbilstoši Rīcības programmai Zivsaimniecības attīstībai 2014. - 2020. gadam.

Projekta īstenošanas periods: 27.10.2021. līdz 30.11.2022

Projekta mērķis ir Latvijas Zvejas kuģu satelītnovērošanas sistēmas (Vessel monitoring system - VMS) pilnveidošana, kas ietver: interaktīvas kartes izveidi ar VMS un Automātiskās identifikācijas sistēmas (AIS) datu integrāciju un verifikāciju, servera pārkonfigurēšanu un FLUX (Fisheries Language for Universal exchange) transportēšanas slāņa (FLUX TL) aktuālās versijas uzstādīšanu VMS datu apmaiņai ar Eiropas Komisiju, ES dalībvalstīm, trešajām valstīm un zvejas kontrolē iesaistītām institūcijām.

Projektā tiks realizētas sekojošas aktivitātes:

1) Latvijas Zvejas kuģu satelītnovērošanas sistēmas (VMS) jaunas datu atspoguļošanas interaktīvas kartes izveide ar VMS un Automātiskās identifikācijas sistēmas (AIS) datu integrāciju un datu verifikāciju, kas ietver:

  • Aktuālā kartes slāņu vizuālā atspoguļošana (Open Source karte);
  • Aktuālo visu zvejas zonu, EEZ robežu, zvejas lieguma vietu atspoguļošana;
  • Manuāli uzstādāmi automātiski paziņojumi, kas parādās kuģim šķērsojot robežu;
  • 4)AIS kuģu pozīciju (tikai LR zvejas kuģu) atspoguļošana vienlaikus ar VMS pozīcijām, padarot iespējamu paralēlu VMS un AIS izsekojamību;
  • Iespēja iezīmēt kuģu kustības ātrumu un atsevišķus reisus.

2) Universālas valodas Zvejas kuģu satelītnovērošanas sistēmas datu apmaiņai (VMS-FLUX) servera pārkonfigurēšana un FLUX Transportēšanas slāņa (FLUX TL) aktuālās versijas uzstādīšana Zvejas kuģu satelītnovērošanas sistēmas datu apmaiņas nodrošināšanai ar Eiropas Komisiju, ES dalībvalstīm, trešajam valstīm un zvejas kontrole iesaistītam institūcijām, kas ietver:

  • FLUX servera komponentu jauninājumu uzstādīšana un konfigurēšana;
  • FLUX aktuālās 1.9 (vai jaunākas) versijas uzstādīšana;
  • FLUX aktuālās versijas konfigurēšanas un pieslēgšanas darbi Latvijas Zvejas kuģu satelītnovērošanas sistēmas (VMS) datu bāzei;
  • FLUX transporta slāņa testa un produkcijas vides konfigurēšana, VMS datu pārraides nodrošināšana, jauno datu apmaiņas drošības sertifikātu veidošana, saskaņošana un apstiprināšana;
  • sarakste ar FLUX izstrādātajiem – Eiropas Komisiju.