Statuss:
Noslēdzies
foto

2018.gadā decembrī tika pabeigta projekta “VVD darbinieku profesionālās efektivitātes paaugstināšana” ieviešana, kas notika saskaņā ar noslēgto Vienošanos Nr.1-20/20, kura 2018.gada 08. martā  tika noslēgta star Valsts vides dienestu (VVD) un Latvijas vides aizsardzības fonda administrāciju (LVAFA).

Projekta mērķis bija Valsts vides dienesta (turpmāk VVD) darbinieku profesionālās efektivitātes paaugstināšana, palīdzot darbiniekam izprast savas profesionālās robežas, attīstot spējas strādāt komandā, pareizi plānot darba stratēģiju, kas ļautu darbiniekam un kolektīvam samazināt stresa faktorus un to ietekmi pildot tiešās darba funkcijas, nepieļautu darbinieka profesionālo izdegšanu, tādējādi palielinot VVD darbinieku veiktspēju  vides aizsardzības un kontroles funkcijas veikšanā un nodrošinot uz rezultātu orientētu iestādes darbību.

Lai sasniegtu projektā izvirzīto mērķi, tika veiktas gan kolektīvās gan individuālās apmācības palielinot VVD  darbinieku profesionālo efektivitāti strādājot paaugstinātas darba intensitātes un stresa situācijās.

 Lielais vakanču skaits, ko izraisa gan valsts pārvaldes negatīvais tēls, gan zemais atalgojums, rada dažādas vājās puses darbam valsts pārvaldē un tajā skaitā arī VVD.  Uzticēšanās, atvērtuma, kolēģu atbalsta darba problēmu situācijās trūkums ne reti atstāj negatīvu iespaidu uz darbinieka tiešo pienākumu izpildi, rada stresa situācijas un noved pie izdegšanas sindroma. Viena no VVD pamatfunkcijām ir spēja ātri reaģēt un uzņemties vadību avāriju situācijās un avāriju gadījumos. Realizējot projekta aktivitātes būtiski tika uzlabota VVD darbinieku darba vide, tika apgūtas iemaņas un spējas pareizi rīkoties stresa situācijās, kontrolēt indivīda emocionālo stāvokli, attīstīs saskarsmes prasmes.

2018.gadā VVD centrālajā ēkā Rūpniecības ielā 23, Rīgā tika ierīkots avāriju situāciju un avāriju koordinācijas centrs, kur šādu situāciju gadījumos VVD darbinieki būs spiesti uzturēties ilgstoši paaugstinātas spriedzes apstākļos, tāpēc, līdzīgi kā pārējiem darbiniekiem, kuri risina darba jautājumus ārpus darba laika, vai ir atgriezušies pēc inspekcijām uz darba telpām, ir nepieciešama “restarta” telpa, kur atgūties un kaut uz brīdi atslēgties no stresa situācijas un atgūt emocionālo līdzsvaru. Projekta “VVD darbinieku profesionālās efektivitātes paaugstināšana” ietvaros šāda telpa tika ierīkota.