Statuss:
Īstenošanā
ejzf

Valsts vides dienests (turpmāk – VVD) īsteno projektu Nr. 21-00-F03601-000003 “Zvejas kontroles aprīkojuma iegāde”, kas tiek finansēts no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) saskaņā ar plānoto darbību ieguldījumu Eiropas Komisijas noteiktajās Eiropas Savienības prioritātēs noteikumu izpildes un kontroles politikas jomā atbilstoši Rīcības programmai Zivsaimniecības attīstībai 2014. - 2020. gadam.

Projekta īstenošanas periods: 12.10.2021. līdz 30.10.2022

Projekta mērķis ir iegādāties 11 speciāli aprīkotas apvidus automašīnas zvejas kontroles veikšanai, inspektoru aprīkojuma un izņemto nelikumīgo zvejas rīku transportēšanai.

Projekta ietvaros 2021.gada decembrī tika iegādātas 11 speciāli aprīkotas zvejas kontroles apvidus automašīnas. Automašīnas ir īpaši pielāgotas zvejas kontroles aprīkojuma- zivju šķirošanas galdu, svaru, dronu un portatīvo datoru uzlādei, pārvadāšanai un izmantošanai, kā arī izņemto nelikumīgi ievietoto zvejas rīku – tīklu un murdu pārvadāšanai.