Statuss:
Noslēdzies
ejzf

Valsts vides dienests (turpmāk – VVD) īstenoja projektu Nr. 20-00-F03601-000003 “Zvejas kontroles kapacitātes pilnveidošana” , kas tika finansēts no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) saskaņā ar plānoto darbību ieguldījumu Eiropas Komisijas noteiktajās Eiropas Savienības prioritātēs noteikumu izpildes un kontroles politikas jomā atbilstoši Rīcības programmai Zivsaimniecības attīstībai 2014. - 2020. gadam.

Projekta īstenošanas periods: 28.08.2020. līdz 30.11.2021

Projekta mērķis ir pilnveidot zvejas kontroles inspektoru un uzraudzības speciālistu prasmes un tehnisko kapacitāti.

Projekta “Zvejas kontroles kapacitātes pilnveidošana” ietvaros tika:

  • Iegādāti 55 jauni portatīvie datori un viens paaugstinātas veiktspējas stacionārais dators zvejas kontroles inspektoriem un Zvejas kontroles departamenta Zvejas pārraudzības daļai, atbilstoši mūsdienu tehnoloģiskajām prasībām.
  • 29 VVD zvejas kontroles inspektori Latvijas Jūras akadēmijā apguva “Drošības pamatkursa” teorētisko un praktisko daļu, iegūstot zināšanas un prasmes rīcībai negadījumos uz kuģa.
  • Tika nodrošināta Latvijas zvejas inspektora dalība Ziemeļaustrumu Atlantijas zvejniecības komisijas (NEAFC) kontroles misijā 2021. gada jūlijā - augustā, nodrošinot starptautisko saistību izpildi.
  • Tika veiktas zvejas pārbaudes jūrā ar VVD inspekcijas kuģi “Mare” ar kopējo reisu ilgumu – 20 dienas saskaņā ar Eiropas zvejas kontroles kopējā izmantošanas plānu (JDP). Kontroles rezultātā tika konstatēti vairāki nozīmīgi zvejas pārkāpumi.