Statuss:
Īstenošanā
foto

Valsts vides dienests
PROJEKTS «ZVEJAS KONTROLES PERSONĀLA APMĀCĪBA UN APRĪKOJUMA IEGĀDE»
Nr.18-00-F03601-000001

Valsts vides dienests ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam pasākuma «Kontrole un izpilde» līdzfinansēto projektu Nr.18-00-F03601-000001 sekmē jūras zvejas kontroli, modernizējot zvejas kontroles aprīkojumu un pilnveido inspektoru kvalifikāciju saskaņā ar starptautiskajām un Eiropas Savienības prasībām.


Vairāk informācijas par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu pieejams 


Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē:  http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_lv.htm

foto