Statuss:
Noslēdzies
ejzf

Valsts vides dienests (turpmāk – VVD) īstenoja projektu “Zvejas kontroles personāla kvalifikācijas paaugstināšana”, Nr.19-00-F03601-000001, kas tika finansēts no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) saskaņā ar plānoto darbību ieguldījumu Eiropas Komisijas noteiktajās Eiropas Savienības prioritātēs noteikumu izpildes un kontroles politikas jomā atbilstoši Rīcības programmai Zivsaimniecības attīstībai 2014. - 2020. gadam.

Projekta īstenošanas periods: 06.01.2020. - 11.12.2020.

Projekta mērķis: Paaugstināt zvejas kontroles inspektoru un pārraudzības personāla kvalifikāciju.

Projekta “Zvejas kontroles personāla kvalifikācijas paaugstināšana” ietvaros diviem VVD inspektoriem bija iespēja piedalīties Eiropas Zvejas kontroles aģentūras (EZKA) rīkotajās Ziemeļrietumu Atlantijas zvejniecības organizācijas (NAFO) apmācībās, kurās tika apgūtas zināšanas par NAFO kontroles zonu un paaugstināta zvejas kontroles inspektoru kvalifikācija. Un tika veiktas inspekcijas jūrā ar inspekcijas kuģi “Mare” saskaņā ar Eiropas zvejas kontroles kopējā izmantošanas plānu (JDP) .