Statuss:
Īstenošanā
ejzf

Valsts vides dienests (turpmāk – VVD) īsteno projektu 21-00-F03601-000001 “Zvejas kontroles un personāla kvalifikācijas pilnveidošana”, kas tiek finansēts no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) saskaņā ar plānoto darbību ieguldījumu Eiropas Komisijas noteiktajās Eiropas Savienības prioritātēs noteikumu izpildes un kontroles politikas jomā atbilstoši Rīcības programmai Zivsaimniecības attīstībai 2014. - 2020. gadam.

Projekta īstenošanas periods: 10.06.2021. līdz 09.12.2022

Projekta mērķis ir paaugstināt zvejas kontroles kapacitāti un zvejas kontroles personāla kvalifikāciju.

Projekta ietvaros tiks realizētas šādas aktivitātes:

1. Zvejas kontroles aprīkojuma papildināšana, iegādājoties 58 ķermeņa kameras zvejas kontroles inspektoriem pārbaudes gaitas ierakstīšanai un uzraudzīšanai, kā arī pierādījumu fiksēšanai. Kameras iegādātas 2021. gada septembrī un notikusi inspektoru apmācība.

2. Zvejas kontroles inspektoru un pārraudzības personāla mācības, kopā paredzēts piedalīties 3 apmācībās (2022. gadā).

3. Ikgadējais seminārs VVD jūras zvejas inspektoriem par nelegālas, nereģistrētas un neregulētas zvejas novēršanu un ES kopējās zivsaimniecības politikas pasākumu ieviešanu un kontroli (2022. gadā).

4. Stingrāka kontrole krājumiem, kuriem piemēro īpašas kontroles un inspekcijas programmas (2022. gadā):

  • plānotas vismaz 15 zvejas pārbaudes jūrā ar VVD inspekcijas kuģi “Mare” saskaņā ar Eiropas zvejas kontroles kopējā izmantošanas plānu (JDP)  ;
  • 4 inspekciju kampaņas Baltijas jūrā un ostās, katrā piedaloties vismaz 2 VVD inspektoriem saskaņā ar Eiropas zvejas kontroles kopējā izmantošanas plānu (JDP);
  • nodrošināt Latvijas zvejas inspektora dalību Ziemeļaustrumu Atlantijas zvejniecības komisijas (NEAFC) kontroles misijā;
  • nodrošināt Latvijas zvejas inspektora dalību Ziemeļrietumu Atlantijas zvejniecības organizācijas (NAFO) kontroles misijā