Statuss:
Īstenošanā
ejzf

Valsts vides dienests (turpmāk – VVD) īsteno projektu 20-00-F03601-000002 “ Zvejas novērotāja un kuģu dzinēju jaudas pārbaužu nodrošināšana”, kas tiek finansēts no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) saskaņā ar plānoto darbību ieguldījumu Eiropas Komisijas noteiktajās Eiropas Savienības prioritātēs noteikumu izpildes un kontroles politikas jomā atbilstoši Rīcības programmai Zivsaimniecības attīstībai 2014. - 2020. gadam.

Projekta īstenošanas periods: 23.11.2020. līdz 30.11.2022.

Projekta mērķis ir veikt zvejas kuģu dzinēju jaudas pārbaudes un nodrošināt zvejas novērotāju uz Latvijas zvejas kuģa Ziemeļrietumu Atlantijas zvejniecības organizācijas (NAFO) zvejas zonā.

Projekta I posms (23.11.2020.-30.11.2021)

Projekta I posmā tika veiktas 3 zvejas kuģu dzinēju jaudas fiziskās pārbaudes Baltijas jūrā un Rīgas jūras līča ūdeņos.

Projekta II posms (30.11.2021.- 30.11.2022.)

Projekta II posmā paredzēts nodrošināt viena zvejas darbību novērotāja esamību uz Latvijas zvejas kuģa Ziemeļrietumu Atlantijas zvejniecības organizācijas (NAFO)  zvejas zonā.