JSA radiācijas drošība

Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs 2021.gada 22.aprīlī tiešsaistes seminārā  iepazīstināja operatorus, kas veic darbības ar jonizējošā starojuma avotiem, ar izmaiņām licencēšanas kārtībā.

Seminārā piedalījās 220 dalībnieki.

01.02.2021. stājās spēkā jauni Ministru kabineta 28.01.2021. noteikumi Nr. 65 „Darbību ar jonizējošā starojuma avotiem paziņošanas, reģistrēšanas un licencēšanas noteikumi”, kas aizstāj Ministru kabineta noteikumus Nr. 752 „Kārtība, kādā licencē un reģistrē darbības ar jonizējošā starojuma avotiem”.

Semināra laikā dalībniekiem bija iespēja uzzināt par:

  • Ministru kabineta 28.01.2021. noteikumu Nr. 65 „Darbību ar jonizējošā starojuma avotiem paziņošanas, reģistrēšanas un licencēšanas noteikumi” prasībām;
  • Izmaiņām VVD tīmekļvietnē;
  • svarīgākajiem aspektiem, iesniedzot iesniegumu e-pakalpojumā;

Tāpat dalībnieki varēja saņemt atbildes uz interesējošiem jautājumiem.

Semināra materiāli: