Darbinieki

Olita Matejūna

Direktore
olita.matejuna [at] vvd.gov.lv

Vita Līcīte

Direktora vietniece
vita.licite [at] vvd.gov.lv

Deniss Pavlovs

Direktora vietnieks
deniss.pavlovs [at] vvd.gov.lv

Vikija Kupča

Vecākā inspektore
vikija.kupca [at] vvd.gov.lv

Inguna Pļaviņa

Gaisa aizsardzības jomas vadītāja
inguna.plavina [at] vvd.gov.lv

Arita Prižavoite

Projektu vadītāja
arita.prizavoite [at] vvd.gov.lv

Kristīne Cinate

Vecākā inspektore
kristine.cinate [at] vvd.gov.lv

Andris Ziemelis

Datu analītiķis
andris.ziemelis [at] vvd.gov.lv

Līga Jansone

Ķīmisko vielu pārvaldības vadītāja
liga.jansone [at] vvd.gov.lv

Anna Andrejeva

Vecākā eksperte
anna.andrejeva [at] vvd.gov.lv

Egija Paslauska

Zemes dzīļu kontroles vadītāja
egija.paslauska [at] vvd.gov.lv

Vladislavs Sardiko

Vides datu pārvaldības vadītājs
vladislavs.sardiko [at] vvd.gov.lv

Ernests Lapiņš

Ķīmisko vielu pārvaldības vadītājs
ernests.lapins [at] vvd.gov.lv