Darbinieki

Rita Celma

Daļas vadītāja
rita.celma [at] vvd.gov.lv

Margarita Kņūtiņa

Eksperte
margarita.knutina [at] vvd.gov.lv

Beatrise Ozola

Eksperte
beatrise.ozola [at] vvd.gov.lv

Evija Medika

Vecākā eksperte
evija.medika [at] vvd.gov.lv

Ruta Poikāne

Eksperte
ruta.poikane [at] vvd.gov.lv

Vladislavs Mihejevs

Vadītāja vietnieks
vladislavs.mihejevs [at] vvd.gov.lv

Žanna Rogozina

Vecākā eksperte
zanna.rogozina [at] vvd.gov.lv

Jevgeņija Zosiņeca

Vadošā eksperte
jevgenija.zosineca [at] vvd.gov.lv

Edīte Balalaikina

Vadošā eksperte
edite.balalaikina [at] vvd.gov.lv

Elīna Pētersone

Vecākā eksperte
elina.petersone [at] vvd.gov.lv

Svetlana Petrova

Vadošā eksperte
svetlana.petrova [at] vvd.gov.lv

Līga Gedzune

Vadošā eksperte
liga.gedzune [at] vvd.gov.lv