Vadlīnijas iesnieguma aizpildīšanai reģistrācijas apliecības saņemšanai operatoriem zobārstniecības jomā (.pdf)

Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs izstrādājis vadlīnijas Nr. 8, lai operatoriem zobārstniecības jomā skaidrotu iesnieguma aizpildīšanas un iesnieguma pielikumu sagatavošanas kārtību (apstiprinātas 15.03.2019.).