Atkritumi vides noziegumi
Atkritumu kaudze angārā

Valsts vides dienesta (VVD) eksperti piedalījās Valsts policijas organizētajā starptautiskā seminārā par vides noziegumu apkarošanu, kur dalījās ar savu redzējumu par raksturīgākajiem pārkāpumiem un iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem pret vidi.

VVD iepazīstināja semināra dalībniekus ar ražotāju atbildības sistēmu darbību un dalījās pieredzē par gadījumiem, kad notikuši mēģinājumi izvairīties no dabas resursu nodokļa nomaksas. Tāpat  VVD  iepazīstināja ar prasībām atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem un to, kādas pazīmes raksturīgas nelikumīgai atkritumu apsaimniekošanai.

Pasākuma atklāšanā VVD ģenerāldirektore Elita Baklāne‑Ansberga atzinīgi novērtēja līdzšinējo atbildīgo iestāžu sadarbību, vides noziegumu apkarošanā Latvijā. Savukārt Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks uzsvēra vides noziegumu novēršanas prioritāti, bet ENAP priekšnieks Pēteris Bauska un ENAP 2.nodaļas priekšnieks Vitālijs Polovinskis atzīmēja nozīmīgo sadarbību iestāžu starpā, jo īpaši izceļot sadarbību ar VVD.

Semināra dalībniekiem bija iespēja dzirdēt pieredzes stāstus par vides noziegumu apkarošanu no Valsts policijas īstenotā Projekta OPFA-WASTE, kā arī ENAP veiksmes stāstus. Par pieredzi vides noziegumu izmeklēšanā dalījās arī ASV tieslietu jomas pārstāvis. Savukārt ASV pārstāves no Federālā Izmeklēšanas Biroja (Federal Bureau of Investigation/FBI) un Vides Aizsardzības Aģentūras (Environmental Protection Agency/EPA) dalījās zināšanās un pieredzē par vides noziegumiem, to izmeklēšanas procesu, dabas kaitējumu un to seku novēršanas iespējām.  A/S “VentEko” pārstāvji dalījās ar zināšanām  par vides piesārņojumu, tā cēloņiem, ietekmi un sekā, kā arī par vides piesārņojuma ekspertīzes etapiem un problēmjautāmiem. Semināra laikā tik organizēta arī  diskusija, lai sniegtu iespēju dalībniekiem uzdot sev aktuālākos jautājumus un saņemt atbildi no iestāžu pārstāvjiem un ekspertiem.

Pasākumā piedalījās aptuveni 120 dalībnieki, tajā skaitā, Valsts policijas darbinieki, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, VVD, Dabas aizsardzības pārvaldes, Latvijas Republikas Prokuratūras, Daudznozaru specializētās prokuratūras pārstāvji. Semināra mērķis bija sniegt teorētiskas zināšanas  un praktiskas atziņas un ieteikumus ekonomisko noziegumu izmeklēšanas jomā par vides noziegumiem un to apkarošanu.

Starptautiskais seminārs par ekonomisko noziegumu izmeklēšanas problemātiku “Noziegumu pret vidi apkarošana” tika organizēts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana”  projekta Nr.EEZ/VP/2020/1  “Atbalsts Valsts policijai ekonomisko noziegumu izmeklēšanas paātrināšanai un kvalitātes uzlabošanai Latvijā” ietvaros un norisinājās no 2021. gada 30. marta līdz 31. martam.