Valsts vides dienests (VVD) atbrīvojis no amata VVD amatpersonu par prettiesisku rīcību – nelikumīgām zemūdens medībām īpaši aizsargājamā dabas teritorijā un to rezultātā nodarīto kaitējumu zivju resursiem. Amatpersonas rīcība, apzināti pārkāpjot tiesību normas, kuras pašai bija jāuzrauga, VVD ieskatā nav savienojama ar tiešo amata pienākumu veikšanu un turpmāku darbu valsts pārvaldē, kā arī met ēnu uz valsts pārvaldes darbiniekiem, kas godīgi un pašaizliedzīgi veic savus pienākumus.

Konkrētajai amatpersonai piemērots viens no smagākajiem disciplinārsodiem – atbrīvošana no amata par amatpersonas nepiedienīgu izturēšanos, kas radījusi būtisku kaitējumu valsts interesēm. VVD ieskatā nav pieļaujama situācija, ka amatpersona, kura pati ir izdarījusi apzinātu un būtisku pārkāpumu zvejas jomā, turpmāk organizētu un plānotu zvejas kontroles reidus vai dotu rīkojumus citām amatpersonām veikt zvejas kontroli.

VVD, kas ir kompetentā iestāde zvejas kontroles jautājumos, ieskatā amatpersonas izdarītais pārkāpums vērtējams kā būtisks, jo ar nodomu veikta aizliegta zivju ieguve, kas radījusi negatīvas sekas zivju resursiem. Ņemot vērā amata specifiku, amatpersona ļoti labi zināja normatīvo aktu prasības zvejas un makšķerēšanas jomā un tādejādi apzinājās savas rīcības prettiesisko raksturu un nelabvēlīgās sekas.

Par šī administratīvā pārkāpuma izdarīšanu stājies spēkā Daugavpils tiesas lēmums par soda piemērošanu un pienākumu kompensēt zivju resursiem nodarītos zaudējumus, kas vairs nav pārsūdzams.