Ar mērķi aktualizēt datus par piesārņotām un potenciāli piesārņotām vietām, Valsts vides dienests (VVD), projekta Nr. LV-CLIMATE-0006 “Piesārņoto vietu pārvaldības modeļa digitālā transformācija” ietvaros, ir uzsācis sadarbību ar visām Latvijas 43 pašvaldībām. Atbilstoši aktuālajiem datiem piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrā, katrai pašvaldībai īpašumā vai valdījumā ir šādas vietas, ar savu potenciālu un tās vērtību. Vienlaikus, kamēr piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas netiek atbilstoši apsaimniekotas, tās rada vai var radīt negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Šī gada 24. janvārī, VVD tiešsaistes sanāksmē tikās ar pašvaldību pārstāvjiem, kurā informēja par topošo piesārņoto vietu pārvaldības sistēmu, projekta statusu, ieguvumiem, kā arī kopīgi veicamajiem darbiem, lai jau 2024. gadā dati par piesārņotām un potenciāli piesārņotām vietām būtu aktuāli. Izpratnes veicināšanai par sasniedzamajiem mērķiem, veidota atklāta saruna un sniegtas atbildes uz interesējošajiem jautājumiem.

Digitalizējamo potenciāli piesārņoto vietu mērķtiecīgai atlasīšanai, VVD ir lūdzis pašvaldībām dalīties ar informāciju par tām potenciāli piesārņotām vietām, kuras plānots attīstīt jau tuvākajā laikā un par kurām ir nepieciešama ātri un ērti digitāli pieejama informācija un tā šobrīd nav atrodama projekta partnera Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra uzturētajā piesārņoto vietu reģistrā. Projekta ietvaros jau ir digitalizēta Valsts ģeoloģijas fondā pieejamā informācija par piesārņotām vietām, tagad to varēs papildināt ar informāciju par potenciāli piesārņotajām vietām.

Būtisks ieguvums pašvaldībām būs informācijas sistēmā esošo datu integrācija ar citām valsts informācijas sistēmām un pārskatāms reģistrēto vietu izvietojums kartē, kas ļauj viegli uztvert apkārt esošos objektus un to savstarpējo mijiedarbību. Esošais piesārņoto vietu pārvaldības process ir novecojis un neefektīvs, jo tas veidots vairāk kā pirms divdesmit gadiem, tāpēc šis piesārņoto vietu pārvaldības process ir jātransformē, lai tas atbilstu šī brīža vajadzībām un iespējām.

Informācija par projektu atrodama šeit: https://www.vvd.gov.lv/lv/projekts/piesarnoto-vietu-parvaldibas-modela-digitala-transformacija

Piesārņoto vietu pārvaldības sistēmas infografika
  Strādājam kopā zaļai Eiropai