biogāze
vvd biogaze

Biogāzes ražošana kā atjaunojamās enerģijas ieguves industrija šajos enerģētikas krīzes apstākļos paliek aizvien aktuālāka. Biogāze ir ne tikai ilgtspējīgs veids kā ražot siltum, elektroenerģiju un iegūt biometānu, bet arī ir ilgtspējīgs barības vielu apstrādes veids.

Biogāzes ražošanas procesā apstrādājot dažāda veida biomasas, tai skaitā, lopu mēslus, notekūdeņu dūņas, pārtikas ražošanas atkritumus un bioloģiski noārdāmos mājsaimniecību atkritumus, ir gan iespējams savākt metānu, kas citādi biodegradācijas rezultātā būtu nonācis atmosfērā kā ļoti spēcīga siltumnīcas efekta gāze (25X spēcīgāka par CO2!), gan iegūt augstvērtīgu mēslojumu ar augstu organisko vielu saturu, kas uzlabo augsni.

Tomēr pat tik salīdzinoši “zaļa” nozare var radīt riskus videi. Šie riki saistās ar pārāk augstu barības vielu koncentrāciju pie bogāzes stacijām un tajā iegūto fermentācijas atlieku (digestāta) izmantošanas vietām, tuvējās ūdestilpnēs un galu galā Baltijas jūrā, kā tas ir jau novērots citās Baltijas jūras reģiona valstīs, kā Vācija un Somija.

Viens no ilgtspējīgas biogāzes projekta mērķiem ir bijis sagatavot materiālus un informēt sabiedrību, kontroles institūcijas, nozares atbalsta organizācijas un likumdevējus par šiem barības vielu piesārņojuma riskiem un ne tikai.

Projekta ietvaros sagatavota informācija par:

  • Esošo situāciju biogāzes nozarē Latvijā;
  • Labo praksi biogāzes stacijās saistībā ar vides aizsardzību;
  • Barības vielu situāciju Zemgalē un ieteikumiem tālākā reģionālā barības vielu apsaimniekošanā;
  • Ieteikumiem izmaiņām likumdošanā par barības vielu ilgtspējīgu pārvaldību;
  • Ieteikumiem kontroles institūcijām par uzlabotu kontroli, lielākajiem riskiem un potenciālo atbalstu vides aizsardzības pasākumu īstenošanai operatoriem;
  • Ieteikumiem īpaši jutīgas teritorijās Latvijā;
  • Smaku monitoringa iespējām ar “e-deguniem”;
  • Ieteikumiem biogāzes nozares nacionālajam attīstības plānam.

Barības vielu ilgtspējīga apsaimniekošana biogāzes nozarē ir viens no daudzajiem puzles gabaliņiem, kas ļauj atkārtoti izmantot barības vielas, kas citādi nokļūtu Latvijas upēs un Baltijas jūrā, un ne tikai veicinātu to aizaugšanu, bet arī pazustu no barības vielu aprites cikla. Ilgtspējīgas biogāzes projekta veidotie materiāli ir viens no soļiem šādas nākotnes īstenošanai.

Informatīvie materiāli pieejami: ŠEIT.