kampaņa notekūdeņi ūdens
Eiropas Komisija uzsākusi kampaņu “Paraugies uz ūdeni citādāk”

Eiropas Komisija uzsākusi kampaņu “Paraugies uz ūdeni citādāk” #WaterWiseEU !

Kampaņas mērķis ir mudināt cilvēkus visā Eiropā “skatīties uz ūdeni citādāk” un palielināt izpratni par galvenajām ar ūdens resursiem saistītām problēmām, ar kurām saskaramies, un mudināt cilvēkus uzzināt par risinājumiem un parādīt, kā mēs visi varam novērtēt, izmantot un apsaimniekot ūdeni atšķirīgi. Kopīgi mēs varam iedvesmot citus pārmaiņām un nodrošināt nākotni, kurā ūdens tiktu cienīts, aizsargāts un pieejams visiem.

Ūdens krīze, ar ko saskaramies, ir nopietna, un tās cēloņi ir sarežģīti un savstarpēji saistīti. Lai gan ir svarīgi tos izprast, šīs kampaņas mērķis ir iedvesmot pārmaiņas, koncentrējoties uz risinājumiem.

Kampaņa tika uzsākta 2024. gada 23. martā un oficiālā atklāšana notiks 2024. gada 29. maijā Eiropas Savienības Zaļās nedēļas ietvaros, koncentrējoties uz ūdens noturību, un pēc tam kampaņa norisināsies visu vasaru un turpināsies līdz rudenim.

Viens no Valsts vides dienesta (VVD) mērķiem ir panākt notekūdeņu atbilstošu attīrīšanu pirms to novadīšanas vidē. Būtiski, lai gan mājsaimniecību, gan ražošanas notekūdeņi, pirms tie nonāk atklātos ūdeņos vai gruntī, tiktu pienācīgi attīrīti visās centralizētajās (pilsētās un ciemos), kā arī individuālajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās​ (NAI). Sākotnēji, 2019. gadā, problemātisko NAI sarakstā bija iekļautas 58 iekārtas, kuras ilgstoši nenodrošina atbilstošu un stabilu darbību, savukārt šobrīd skaits sarucis vien līdz 26 NAI, proti, problēmNAI skaits ir samazinājies par 50%. ​Tas nozīmē, ka NAI operatori bija spējuši paredzēt resursus un novirzīt tos attīrīšanas iekārtu pārbūvei,” uzver Valsts vides dienesta Latgales reģionālās vides pārvaldes direktore Iveta Lobanoka.

VVD izdod piesārņojošas darbības atļaujas un kontrolē notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kas notekūdeņus novada vidē ar jaudu virs 5 m3/diennaktī​.VVD uzraudzībā ir aptuveni 1300 ​notekūdeņu attīrīšanas iekārtas.

Tīmekļvietnē #WaterWiseEU pieejama vairāk informācijas par kampaņu, informācija tiek regulāri atjaunota.