mācības piesārņojums radiācija
Lietuvas un Latvijas Radiācijas drošības centri kopīgās mācībās pētīja radioaktīvā piesārņojuma izplatības prognozēšanas iespējas

21.oktobrī ar Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra (VVD RDC) un Lietuvas Radiācijas drošības centra dalību norisinājās mācības par radioaktīvā piesārņojuma izplatības prognozēšanu pēc kodolavārijas atomelektrostacijā. Šāda veida prognozes var tikt izmantotas, lai provizoriski novērtētu radioaktīvā piesārņojuma iespējamo ietekmi un sagatavotu aizsardzības pasākumu rekomendācijas iedzīvotājiem un iestādēm.

Mācību laikā konstatēts, ka prognozēšanas procesā iegūtie rezultāti ir savstarpēji salīdzināmi un piesārņojuma izplatības prognožu rezultāti bija līdzīgi. Tas pierāda, ka nepieciešamības gadījumā prognozēšanas rīki atvieglotu lēmumu pieņemšanu.

Starptautisko mācību ietvaros, pēc iepriekš sagatavotiem materiālu noplūdes datiem un aktuālās metroloģiskās prognozes, tika modelēta kodolavārija atomelektrostacijā, kuras rezultātā radioaktīvais piesārņojums nonāk atmosfērā un izplatās atbilstoši meteoroloģiskajiem apstākļiem.

VVD RDC mācību laikā izmantoja lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēmu RODOS, prognozēm tika izmantoti divi meteoroloģisko datu komplekti, ko VVD RDC kopējās sadarbības ietvaros saņem no VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”. Lietuvas Radiācijas drošības centrs izmantoja lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēmas RODOS un ARGOS.

Mācību noslēgumā tika pārrunātas turpmākās Latvijas un Lietuvas radiācijas drošības sadarbības iespējas ar mērķi uzlabot gatavību un reaģēšanu radiācijas avāriju gadījumos.