Vides inspektors veic pārbaudi objektā
Foto Būtiņģes naftas termināla piesārņojums Baltijas jūrā 28.12.2020. ar tekstu
Baltijas jūras skats ar uzrakstītu tekstu