piesārņojums
Stropicas upes aerācija

Sestdien avārijas vietā SIA "Daugavpils ūdens" uzsāka vidē noplūdušo dūņu savākšanu. Darbi tiek veikti gan mežā, kur atrodas lielākā daļa dūņu, gan pie aizsprosta, kas ierīkots pie ietekas Stropicas (Stropes) upē. Darbus apgrūtina ierobežotās iespējas ar tehniku piekļūt purvainajai teritorijai, kurā noplūdušas dūņas, kā arī dūņu fizikālās īpašības (bieza, ķepīga konsistence).

Lai samazinātu piesārņojuma negatīvo ietekmi uz ūdenstilpju ūdens kvalitāti (t.sk. novērstu zivju slāpšanas riskus), uzsākta Stropicas upes aerācija (ūdens bagātināšana ar skābekli), darbi tiek veikti pirms Stropicas (Stropes) upes ietekas Līksnas upē.

Šodien Valsts vides dienesta (VVD) vides inspektori veica atkārtotus skābekļa mērījumus abās ūdenstilpēs – Līksnas upēs skābekļa koncentrācija bija laba.

VVD inspektori uzrauga situāciju avārijas vietā un turpinās to darīt arī svētdien, kad SIA "Daugavpils ūdens" turpinās noplūdušo dūņu savākšanu.

Jau ziņojām, ka 2021. gada 25. novembrī saņemta informācija par avārijas situāciju dūņu laukos “Križi” (Kašatņikos, Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā). Notikuma vietā VVD inspektori konstatēja, ka vaļņa nobrukuma rezultātā no dūņu laukiem vidē nonākuši 14 000 m3 dūņu. Būtiskākā dūņu daļa ir noplūdusi blakus esošajā purvainā meža teritorijā. Tomēr piesārņojums pa grāvju sistēmu un pēc tam pa Stropicas (Stropes) upi ieplūdis Līksnas upē.

Zemes īpašumu, kuros noplūdušas dūņas.