piesārņojums
Turpinās turpinājās Stropicas (Stropes) upes aerācija (ūdens bagātināšana ar skābekli)

Pirmdien turpinājās no dūņu laukiem “Križi” vidē noplūdušo dūņu savākšanas (izsūknēšanas) darbi, kas tika uzsākti sestdien, 27.11.2021.

Savukārt, ja tuvākajās dienās laika apstākļu ietekmē vairs nebūs iespējams turpināt piesārņojuma savākšanu to izsūknējot, piesārņojuma savākšanā tiks iesaistīta smagā tehnika, kas to ekskavēs.

Veicot piesārņotās vietas apsekošanu ar dronu, konstatēts, ka piesārņojums ir novērojams piecās zemes vienībās. Valsts vides dienests (VVD) vērš uzmanību, ka šī avārija un tās rezultātā radītais vides piesārņojums  ir vērtējami kā lokāla līmeņa – gan no skartās teritorijas, gan piesārņojuma ietekmes uz vidi.

Pirmdien avārijas vietā turpinājās Stropicas (Stropes) upes aerācija (ūdens bagātināšana ar skābekli), darbi tiek veikti pirms Stropicas (Stropes) upes ietekas Līksnas upē. Plānots, ka Stropicas (Stropes) upes aerācija tiks veikta līdz šīs nedēļas beigām.

VVD vides inspektoru veiktie skābekļa mērījumi gan Stropicas (Stropes) upē, gan Līksnas upē liecina, ka skābekļa līmenis ir normas robežās.

Kopumā vides stāvoklis abās ūdens tilpnēs turpina uzlaboties, vizuāli piesārņojums ūdenī samazinājies, tas novērojams vairs tikai pie krasta. Jauna dūņu noplūde Stropicas (Stropes) upē nav konstatēta. Zivju bojāeja avārijas vietā līdz šim nav novērota.

Papildus turpinās sabrukušā aizsargvaļņa posma atjaunošanas darbi.