darbības apturēšana piesārņojums
udeles

Par ilgstošiem vides pārkāpumiem un vides piesārņošanu ar kūtsmēsliem Valsts vides dienests (VVD) 2021. gada novembrī izdeva lēmumu par SIA “CR 7” dzīvnieku novietnes darbības apturēšanu “Ceļmalnieki”, Vērgales pagastā. Šobrīd novietne no dzīvniekiem ir atbrīvota, un piesārņojošā darbība ir pārtraukta.

SIA “CR 7” nebija laikus izpildījis VVD lēmumā noteikto - atbrīvot dzīvnieku novietni no dzīvniekiem līdz 2022. gada 20. janvārim. VVD Kurzemes reģionālā vides pārvalde 2022. gada 31. janvārī uzraudzības pārbaudes laikā konstatēja, ka novietnē palikušas vēl 6 000 ūdeles, jeb mazāk kā ¼ daļa ūdeļu no sākotnēji konstatētā kažokzvēru skaita – 26 000 ūdeļu. Ņemot vērā, ka uzdotās rīcības nebija veiktas noteiktajos termiņos, un piesārņojošā darbība tika turpināta, VVD pēc pārbaudes piemēroja SIA “CR7” piespiedu naudu 1 000 EUR apmērā. Pēc Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) sniegtās informācijas kopš 2022. gada 21. februāra novietnē dzīvnieki vairs neatrodas.

SIA “CR 7”, veicot piesārņojošo darbību dzīvnieku novietnē, ilgstoši nespēja nodrošināt kūtsmēslu savākšanu un kūtsmēslu uzglabāšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Neatbilstošas kūtsmēslu apsaimniekošanas rezultātā radās neattīrītie ražošanas notekūdeņi (dzīvnieku novietnē uzkrājušies nokrišņu ūdeņi piesārņoti ar vircu) un komunālie notekūdeņi (sadzīves un ražošanas notekūdeņu sajaukums) ilgstoši piesārņota grunts un virszemes ūdenstilpnes, kā arī radīja apdraudējumu pazemes ūdeņiem. Kūtsmēslos esošais fosfors, slāpeklis pārlieku lielos apjomos rada vidē paliekošu piesārņojumu. VVD lēmums apturēt iekārtas darbību pieņemts kā galējais līdzeklis, jo komersanta darbības rezultātā ilgstoši piesārņota vide, netika veiktas rīcības pārkāpumu novēršanai.