piesārņojums
kkk

Valsts vides dienests (VVD) informē, ka pēc šī gada 24. maijā saņemtā iedzīvotāja ziņojuma par vides piesārņošanu Pāvilostas piekrastē ar 33 izskalotām kuģa uzpildītām degvielas pudelēm, izmeklēšanas gaitā izdevies noskaidrot vainīgo kuģi. Noslēdzoties administratīvajam procesam, uzņēmumam piespriests naudas sods 2000 EUR apmērā. Konkrētajā gadījumā nav konstatēts paliekošs vides piesārņojums, tomēr ņemts vērā risks radīt būtisku kaitējumu jūras videi.

Pēc iedzīvotāja ziņojuma saņemšanas šī gada pavasarī VVD noskaidroja aizdomās turamo kuģi, no kura jūrā iespējami bija nokļuvušas degvielas paraugu pudeles. Kuģi bija iespējams identificē pēc informācijas uz piekrastē atrasto pudeļu etiķetēm. Ņemot vērā pieejamo informāciju, VVD noskaidroja, ka kuģis pēdējo reizi Latvijas ūdeņus šķērsoja no Ustlugas ostas Krievijā Baltijas jūrā uz Roterdamas ostu Ziemeļjūrā. Latvija nosūtīja pieprasījumu kuģa nākamās ienākšanas ostas laikā valsts kontrolei veikt aizdomās turētā kuģa pārbaudi.

Noslēdzoties administratīvā pārkāpuma procesam par jūras ūdeņu piesārņošanu ar atkritumiem, pēc sniegtajiem paskaidrojumiem secināms, ka cēlonis degvielas pudeļu izskalošanai piekrastē bijis uz kuģa neaizvērts atkritumu konteinera vāks. Šāds vides pārkāpums ir ticis izdarīts aiz neuzmanības. Vainīgā juridiskā persona atzina vainu un sadarbojās.

Naftas produktu noplūde vidē netika konstatēta. Pludmalē izskalotās pudeles tika nekavējoties savāktas un izmaksas par pudeļu utilizāciju segs vainīgā juridiskā persona.

Sabiedrības līdzdalībai vides pārkāpumu novēršanā ir būtiska loma, tādēļ VVD aicina iedzīvotājus arī turpmāk ziņot par konstatētajiem pārkāpumiem vides jomā, zvanot uz vienotā zvanu centra tālruni 26 338 800, kā arī ziņot, izmantojot mobilo aplikāciju "Vides SOS".