notekūdeņi zināšanas
infografika

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavojusi vizuālās uzskates materiālus par 2002. gada 22. janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” grozījumiem.

Izmaiņas saistošas gan vides aizsardzības iestādēm, gan komunālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) operatoriem.
Ar MK noteikumiem Nr. 34 iespējams iepazīties >ŠEIT< .