kontrole lauksaimniecība
Foto ar uzartu lauku

Saglabājoties labvēlīgiem laika apstākļiem, jau tuvākajā laikā varētu sākties organiskā mēslojuma izkliedēšanas darbi uz lauksaimniecības zemēm. Šī darbība var radīt īslaicīgu, labsajūtu traucējošu smaku, tomēr nav uzskatāma par vides pārkāpumu, ja tiek ievērotas vides prasības.

Lai ierobežotu iespējamu smaku emisiju no lauksaimniecībā izmantojamajām zemēm, kūtsmēslus vai citu organisko mēslojumu izkliedēt drīkst jebkurā nedēļas dienā, bet to nedrīkst darīt svētdienās un valsts noteiktās svētku dienās.

Vēršam uzmanību, ka lauku darbu periodā mēslošanas līdzekļus neizkliedē uz sasalušas, pārmitras vai ar sniegu klātas augsnes. Savukārt pakaišu kūtsmēslus un fermentācijas atliekas (izņemot separētu fermentācijas atlieku šķidro frakciju) pēc izkliedēšanas iestrādā augsnē 24 stundu laikā, bet šķidros kūtsmēslus, vircu un separētu fermentācijas atlieku šķidro frakciju pēc izkliedēšanas iestrādā augsnē 12 stundu laikā. Šķidros kūtsmēslus, vircu un fermentācijas atliekas (izņemot separētu fermentācijas atlieku cieto frakciju) neiestrādā augsnē, ja tos lieto kā papildmēslojumu.

Papildus ir noteikts, ka mēslošanas līdzekļus izkliedē palienēs un plūdu riskam pakļautās teritorijās tikai pēc iespējamo plūdu sezonas beigām, ka arī mēslošanas līdzekļus neizkliedē vietās, kur tas ir aizliegts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par aizsargjoslām un par īpaši aizsargājamām teritorijām.

No 15. marta kūtsmēslus un fermentācijas atliekas drīkst izkliedēt arī īpaši jutīgajās teritorijās*, kurās normatīvajos aktos noteikts aizliegums to darīt laikposmā no 20. oktobra līdz 15. martam.

Pēc biedrības "Zemnieku saeima" sniegtās informācijas sagaidāms, ka šie lauka darbi aprīļa sākumā varētu sākties Kurzemē un Zemgalē, bet visā Latvijā intensīvāk atsāksies pēc Lieldienām.

* Dobeles, Auces, Tērvetes, Jelgavas, Ozolnieku, Bauskas, Vecumnieku, Iecavas, Rundāles, Babītes, Mārupes, Olaines, Ķekavas, Baldones, Salaspils, Stopiņu, Ropažu, Garkalnes, Carnikavas, Saulkrastu, Sējas, Ādažu, Inčukalna, Siguldas, Krimuldas un Mālpils novada administratīvās teritorijas robežas, izņemot Vecumnieku novada Valles pagastu un Kurmenes pagastu, Krimuldas novada Lēdurgas pagastu, kā arī Jelgavas, Rīgas un Jūrmalas pilsētas administratīvās teritorijas robežu.