Vides inspektors veic pārbaudi objektā
Zaļš fons ar tekstu Valsts vides dienesta paveiktais 2020. gadā